Instrumenten deskundigheid van professionals

Instrumenten deskundigheid van professionals
">

Kaarten voor begeleiding bij dyslexie, dyscalculie, ad(h)d en autisme

Expertisecentrum handicap + studie heeft vier kaarten ontwikkeld voor functiebeperkingen die veel voorkomen. De kaarten zijn ontwikkeld voor docenten en andere professionals die een rol vervullen in de begeleiding van studenten met een functiebeperking. De kaarten geven inzicht in positieve en belemmerende kenmerken en bieden tips om deze studenten met een functiebeperking te ondersteunen.   

Het gaat om: 

  • Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder (AD(H)D)
  • Dyslexie
  • Autisme
  • Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD)

Er zijn tips die op meer kaarten terugkomen, omdat de aard van de belemmeringen soms hetzelfde is, ondanks dat de oorzaak/ diagnose anders is. Dit geldt bijvoorbeeld voor studenten met autisme en AD(H)D. Belangrijk is om het gesprek aan te gaan met de student.

De tips kunnen ook studenten met een andere functiebeperking (bijv. visueel-, auditief of functioneel beperkt) of studenten zonder functiebeperking helpen. Het uitgangspunt blijft dat aanpassingen de eindtermen niet aantasten.

Voor de begeleiding bij psychische klachten kan de speciale handleiding geraadpleegd worden.

Heeft u vragen over de kaarten of wilt u feedback geven? Wij ontvangen graag uw reactie. U kunt contact opnemen met:

Marjolein Büscher, Marjolein.Buscher@handicap-studie.nl, 06-22794051.

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies