Instrumenten informatievoorziening en voorlichting

Instrumenten informatievoorziening en voorlichting
">

Stappen naar communicatieplan

Op deze pagina vindt u een plan dat medewerkers in 7 stappen naar een communicatieplan leidt om de informatie voor studenten met een functiebeperking te verbeteren.

Checklist informatievoorziening

Wat is de stand van zaken van de informatievoorziening en voorlichting aan studenten met een functiebeperking? Aan de hand van deze checklist kunt u zien waar u als onderwijsinstelling staat en welke onderdelen kunnen worden verbeterd.

Studieproces in kaart

Met de digitale tool 'Studieproces in kaart' volg je het studieproces vanuit de beleving van studenten met een functiebeperking via dertien sleutelmomenten. Er ontstaat een compleet plaatje van hoe je de ondersteuning van studenten met een functiebeperking door onderlinge samenwerking kunt verbeteren. Er is ook een studentenversie die toont bij welke professional zij met welke vragen terecht kunnen.

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies