Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | HO en MBO 31-10-2019

31 oktober 2019
Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | HO en MBO 31-10-2019
">
Om onderwijsinstellingen verder te helpen met vragen over flexibele toetsing en examinering is Expertisecentrum handicap + Studie/CINOP gestart met een landelijk Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | HO en MBO. Het netwerk draagt bij aan professionalisering en bewustwording van betrokkenen en het uitwisselen en (samen) ontwikkelen van concrete handreikingen rondom toegankelijk toetsen. Netwerkleden leren van elkaar, van onze experts en van gasten zoals onderzoekers, beleidsmakers en toezichthouders. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor dit netwerk. De derde bijeenkomst in 2019 is op 31 oktober (van 9.30 - 16.00 uur).
 Expertisecentrum handicap + studie/CINOP krijgt veel vragen over flexibele en toegankelijke toetsing en examinering voor studenten met een functiebeperking. Daarnaast is inclusief onderwijs, dus ook toetsing en examinering, een zeer actueel onderwerp gezien de ratificatie van VN-verdrag inzake personen met een handicap. Dit zijn onder meer redenen voor Expertisecentrum handicap + Studie/CINOP om een landelijk netwerk Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | HO en MBO te starten. Het netwerk draagt bij aan professionalisering en bewustwording van betrokkenen en het uitwisselen en (samen) ontwikkelen van concrete handreikingen rondom toegankelijk toetsen. Gezien de snel veranderende behoeften en vragen van de samenleving, onderwijsinstelling en student is het belangrijk om als professional vaardigheden en competenties op dit thema blijvend te kunnen ontwikkelen met het oog op duurzame inzetbaarheid. Veel studenten met een functiebeperking ervaren belemmeringen bij toetsing en examinering. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm en/of de omstandigheden waaronder getoetst wordt. Op grond van de WGBh/cz hebben deze studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen, ook rondom toetsing en examinering. Examencommissies en docenten hebben hier een essentiële rol te vervullen. Wat moet je nu weten en waar kun je rekening mee houden om deze taak goed te kunnen volbrengen zonder in te boeten op de kwaliteit van de toets en de eindkwalificaties? En hoe kun je systematisch werken aan het vergroten van de toegankelijkheid van toetsing en examinering?

Handicap + studie krijgt veel vragen over dit thema, zoals:

 • Welke mogelijkheden zijn er voor flexibel en op maat toetsen?
 • Waar en hoe kan digitalisering hierbij een rol spelen?
 • Wat is de rol van de examencommissie hierin?
 • Hoe kunnen we borgen dat deze oplossingen legitiem zijn (en de borging van het eindniveau dus niet aantasten)?
 • Wat zegt de wet- en regelgeving over dit thema? En hoe kijken de Onderwijsinspectie en de NVAO hiernaar?
 • Welke mogelijkheden zijn er voor professionalisering op dit gebied?
 • Wat zijn goede voorbeelden van toegankelijk toetsen?
 • Wat zijn succesfactoren bij het realiseren van toegankelijk toetsen? En wat de risico’s?

Om instellingen te helpen bij deze vraagstukken gaan we van start met dit landelijke netwerk.

Wat?

Het landelijk netwerk komt drie keer per jaar bij elkaar om thema's en vraagstukken te bespreken, kennis en ervaringen uit te wisselen en oplossingen te zoeken. De doelen van de bijeenkomsten worden door de leden vastgesteld (agendacommissie). Tijdens de netwerkbijeenkomsten zullen gastsprekers en netwerkleden een rol spelen en worden tips, tricks en voorbeelden uit de eigen praktijk gedeeld. Op deze manier is het een netwerk van, voor en door de leden. Experts op het gebied van studeren met een functiebeperking en toetsing, werkzaam bij Expertisecentrum handicap + studie/CINOP begeleiden de bijeenkomsten. Van de bijeenkomsten wordt een verslag gemaakt en dit wordt gedeeld. Naast de bijeenkomsten worden de leden tussentijds op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen en actualiteiten en staan de adviseurs handicap + studie/CINOP klaar om eventuele vragen te beantwoorden.

Bijeenkomsten 2019

In 2019 zijn er drie bijeenkomsten gepland (9.30 uur tot 16.00): op 14 maart (bij de HvA), 16 mei (bij de HAN in Arnhem of Nijmegen) en 31 oktober (voor deze datum wordt nog een onderwijsinstelling gezocht).

Voor wie?

Het landelijk netwerk is voor leden van de examencommissies, examinatoren, toetsmakers, beleidsmedewerkers en andere functionarissen die zich bezighouden met toetsbeleid, -organisatie, -ontwikkeling en -aanpassing.

Kosten

Voor dit netwerk vragen we in 2019 een vergoeding van € 250,- per deelnemer. Dit bedrag kan door uw instelling worden vergoed vanuit het professionaliseringsbudget. Indien men alleen nog op 31 oktober wil deelnemen wordt de prijs navenant.

Wat krijgt u voor dit bedrag?

 • Jaarlijks 3 bijeenkomsten van een dag met gastsprekers (inclusief catering, materialen en verslag).
 • Uitbreiding van eigen netwerk.
 • Tussentijdse updates en kennisdeling aangaande toegankelijk toetsen.

Deelnemen?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan dit netwerk? Meld u dan nu aan!  

Aanmelden voor landelijk Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | HO en MBO

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
Linda Schlundt Bodien: LSchlundtBodien@cinop.nl
Marjolein Büscher-Touwen: marjolein.buscher@handicap-studie.nl
José Dams: jdams@cinop.nl 

 

Agenda

Vorige maand
Volgende maand
november 2019
ma
di
wo
do
vr
za
zo
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies